CHÚNG TÔI LÀ AI

Do tính chất phức tạp, những dự án trong chăm sóc y tế yêu cầu sự tư vấn, lập kế hoạch và quản lý dự án chuyên biệt. Các kỹ sư SBR phân tích những yêu cầu và những quy trình tổ chức này trong chăm sóc y tế. Họ hỗ trợ các khách hàng trong việc triển khai các công tác phức tạp trong việc lập kế hoạch của bệnh viện và trong các ứng dụng công nghệ y khoa. Họ điều phối những dự án y tế từ khâu lập kế hoạch và giai đoạn thi công đến khi hoàn thiện và bàn giao.

Herr Dipl.-Ing. (FH) Sascha BehrensDipl.-Ing. (FH) Sascha Behrens, (sơ yếu lý lịch)
Giám Đốc Điều Hành
SBR Ingenieure GbR:

“Công nghệ y khoa, bên cạnh công nghệ thông tin, là ngành nghề có sự cải tiến kỹ thuật và tiềm năng phát triển cao nhất trong quy hoạch bệnh viện. Kết quả tư vấn và quy hoạch trực tiếp tác động đến thiết kế nơi làm việc, các quy trình trong bệnh viện, chuỗi giá trị và chất lượng chăm sóc.“

 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Tobias RumpfDipl.-Ing.(FH) Bernhard Rumpf, (sơ yếu lý lịch)
Giám Đốc Điều Hành
SBR Ingenieure GbR:

“Trong tất cả các dự án bệnh viện, các giải pháp kỹ thuật phức tạp được hoạch định và thực hiện trong tư vấn, lập kế hoạch và triển khai. Mục đích chung là để chẩn đoán, theo dõi, và ngăn ngừa sự phát tán bệnh tật, và góp phần vào sự lành bệnh nhanh nhất của bệnh nhân. Con người luôn là trung tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi trong phân tích và tư vấn.”

 

Dipl.-Verw.Wiss., M.Sc., MBA Thomas Erkert, (sơ yếu lý lịch)
Trưởng Dự Án Quốc Tế / Kỹ Thuật Yêu Cầu:

“Mục đích chính trong việc tư vấn và quy hoạch các dự án y tế của chúng tôi không phải là để bán các giải pháp thiết kế có sẵn. Dựa trên phân tích của chúng tôi về tình thế cụ thể của bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn tìm ra các giải pháp tùy chỉnh và hướng mục tiêu. Bằng những phương pháp tiên tiến nhất và cách tiếp cận liên ngành, chúng tôi cùng bạn tìm kiếm một cách hệ thống các cải tiến tiềm năng. “